Stock Piper


stockpicker

En #gillaentreprenörer

En tjänst jag gissar att få känner till ännu är Stock Piper från Inquiry Financial. Där hittar småsparare aktuella estimat för massor av bolag. Dessutom finns det en enkel screener så att du för en lång rad länder och branscher kan söka ut vilka bolag som exempelvis har lågt P/E-tal men hög avkastning på eget kapital eller som jag gör i dagens 3 snabba välja ut Sverige och sällanköpsvaror och sedan hitta bolaget som fortfarande har en bra direktavkastning som dessutom förväntas stiga.