inriktning

Efter rapporterna – stor genomgång av alla portföljens innehav


Med rapporterna (nästan) avklarade är det dags för en ordentlig genomgång. Hur ser casen ut bolag för bolag i portföljen? Det blir en grundlig genomgång med resonemang om vad som ska ut och vad riktkurserna i portföljen ska vara både för swingtrading och mer långsiktigt.

Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville 

 

Portföljen i veckan

tabellen

Det blev en förlorad rapportsäsong för oss den här gången. I skuggan av det som till slut blev en rätt harmlös sättning på börsen har händelserna gått emot oss i några av våra bolag (som i HM, Nordea och i nu avslutade innehavet Midway) och i andra fall är det mer aktiernas värdering som pressats (som i Vitrolife och Novo Nordisk). Även om det gör ont är dock inte ett kortsiktigt tapp mot index hela världen. Det har hänt förut men det är en bra påminnelse av det jag ofta skriver. Utgångspunkten, visad i så mycket forskning, är att du inte slår index. Därför tror jag att en djupt rotad skepsis är en oerhört viktig start för alla som läser här, väljer en aktiv fond, inspireras av tips i tidningar eller från allehanda andra experter. Bevisbördan ligger alltid och oavsett historik på den som tror sig kunna slå index.

Tack alla ni som nu bidragit! Hjälp mig ta steget över 50 tusen kronor insamlat. Om du gillar det jag skriver och filmar och vill uppmuntra mig att fortsätta, så stöd min insamling till SOS Barnbyar – den gör skillnad!

Det är en bedrift varje gång när man med tur eller skicklighet, ofta det förstnämnda, når ett bra resultat. Jag tycker det är viktigt att känna att den där ribban för en bra prestation ligger högt. Det ställer krav på att verkligen fundera på varför jag framåt tror på HM, Nordea, Vitrolife och Novo Nordisk. Där har faktiskt börsoron hjälpt till för när det blir rörigt även runtomkring en ger det bra tillfällen att städa.

Dessutom kommer vi ur den senaste volatiliteten in i en börs som ser starkt inriktad ut på stock picking. Räntekänsligt ser ut att få det fortsatt svårt men i övrigt ser det ut som om det är dags för de bra casen och kanske för en del eftersläntrare. Därför tar jag den här veckan en extra titt på att alla innehav i portföljen har en genomtänkt idé.

Sedan ska jag kanske lägga till att jag är inte så orolig för att vi långsiktigt ska glida alltför långt från index. Vi har en genomtänkt riskspridning så det troligaste utfallet är faktiskt att det i längden, för oss som för andra, går ungefär som för den pilkastande apan. Bra ibland och mindre så vid andra tillfällen.

Missa förresten inte att jag intervjuades i Placera om mina bästa tips för att lyckas med sitt sparande. Annat som är på gång är att jag ska föreläsa på en stor aktieträff för kvinnor, kommer skriva en ny krönika i Börsveckan om några veckor (vad tycker ni den ska handla om?) samt ska vara med i en av Nordeas poddar. Så det är en del.

 

Inriktning

Den här bilden från amerikanska FactSet tyckte jag var intressant. Vinstförväntningarna i USA på årets första kvartal har klättrat uppåt men ändå inte så farligt. Det kom en uppjustering efter att deras skattereform gick igenom men borträknat det är det faktiskt en förväntan att vinsterna i huvudsak ska följa den starka konjunkturen uppåt. Börsen sprang lite före och missade nog delvis att de stigande vinsterna i aktievärderingarna skulle ätas upp av högre räntor, bland annat kopplat till att skattereformen också bidrar till ett växande budgetunderskott.

Till slut landade faktiskt börsen nästan helt på sin trendmässiga och främst konjunkturoptimistiska tillväxt. En tolkning är alltså att skattereformen till slut bara blev en rotation mellan sektorer som vann och andra som förlorade på förändringen.

Det kan framstå som att analyserna, mina och andras, blir alltför fixerade vid vad som händer på andra sidan Atlanten. USA är dock fortsatt oerhört viktigt för både världsekonomin och börsen. Dessutom är det så att med lite variationer ser förutsättningarna relativt lika ut runt jorden för närvarande.

Konjunkturen är fortsatt stark och på uppåtgående men av olika skäl hade förväntningarna särskilt på en fortsatt låg ränta hamnat aningen fel. Det blev tydligt även under rapporterna, där snart sagt alla bolag sa som SKF att de såg en oförändrat stark efterfrågan framåt. Nu har vinsterna som jag varit inne på tidigare hållits tillbaka av del flaskhalsar men det kan om det lossnar vändas till en överraskande ketchupeffekt längre fram när produktionen bättre anpassats till förutsättningarna.

Så är alltså allt bra nu? Nja, det kom fram två oroande signaler i den senaste börsoron. Den ena är att de förväntade realräntorna, det vill säga med inflationen borträknad, nu börjar trenda uppåt. De är fortfarande låga och visst kan det finnas skäl för att i bästa fall vrida ur ytterligare något med stigande vinstmultiplar på en del håll. Mer allmänt är vi ändå närmare punkten där det om något finns en press nedåt på börsens värdering. Säkert kommer fler exempel där aktier som levt med höga multiplarna länge på ganska små negativa nyheter får stora fall i aktiekursen. Det var det som hände i Vitrolife, även om det där stannade vid en i sammanhanget ganska liten nedgång.

inriktning

Källa: Börsdata

För börsen som helhet tror jag det här starkt indikerar att nu är det levererade men framför allt förväntade bolagsvinster som kommer i blickfånget tillsammans med ett typiskt sencykliskt fokus på relativvärderingar. Resonemang som att bolaget med den vinsten och guidningen borde kunna vara värt lika mycket som det där andra bolaget kommer att bli vanligare. Samtidigt som motsatsen, varför ska man egentligen betala sådär mycket för det där andra bolaget också kommer upp till ytan.

Ett sätt att se det är att vi hade flera år en rörlighet mellan att ta och avstå från risk, sedan kom en period med rörlighet mellan branscher och i viss utsträckning mellan länder/regioner. Den geografiska delen är nog inte helt avklarad utan där finns säkert mer förflyttningar av kapital mot Europa och delar av tillväxtmarknaderna från USA kvar i korten framåt. Det lär märkas i fortsatta valutarörelser med ett fortsatt tryck nedåt på dollarn. Den stora förändringen är ändå att vi nu går in i nästa fas, där rotationen kommer ned på bolags- och aktienivå. Det tillsammans med en räntestyrd volatilitet tror jag är det sammanhang investeraren ska agera i för närvarande.

Så det uppdrag jag ger mig själv är att nu är det fokus på casen bakom innehaven i portföljen snarare än den exakta viktningen. Finns det en stark idé om varför vart och av bolagen ska lyfta vinsterna eller att deras aktien ska få den där höjda relativvärderingen jämfört med andra delar av börsen?

Det är också en riktig swingtradingbörs jag ser framför mig. Det kan på bolagsnivå gå att hoppa runt mellan kurser som rör sig hyggligt förutsägbart upp och ned, vart efter fler börjar titta på relativvärderingar. Från momentum till mean reversion skulle kunna vara ett av vårens teman. Fullinvesterad eller inte blir på ett plan mindre viktigt i den här typen av börs. En kassa gör det enklare att komma in rätt när tillfällen uppstår men kostar å andra sidan en del förväntad avkastning.

Huvudsaken blir att hela tiden försöka hitta rätt ställe för pengarna att jobba. Det är nog också en börs där den som inte vill vara med i den aktiebytarkarusellen faktiskt ska sitta på händerna, som vi schackspelare får lära oss. Även bra innehav kan periodvis tappa mot index i en sådan här börs. Det behöver inte betyda att det hänt så mycket i bolaget. Så den som kör den utmärkta strategin köp&behåll ska nog inte oroa sig om portföljen även under en lite längre tid tappar mot index eller för den delen sälja av om den skulle slå index. Det kommer nog i ett längre perspektiv vara mycket brus och mer volatilitet i aktiekurserna än vi varit vana vid ett tag framöver. För mig som är en aktiv investerare innebär det dock att det är dags att vara det – aktiv alltså.

 

Portföljen veckan som kommer

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

I stora delar har vi nu efter en del städande den portfölj jag vill ha utifrån den mer aktiva börs jag ser framför mig. Jag ligger efter med en del rapportkommentarer men en hygglig bild av läget har jag ändå för hela portföljen. Den här veckan tänkte jag snabbt motivera våra innehav, ge lite tankar om aktiepriset och något om vad jag ser för risker. Jag tar det sektor för sektor.

Investeringarna i hälsosektorn

Cellavisions rapport tyckte jag indikerade att kostnaderna blir något högre och tillväxten även framöver blir något lägre än marknaden verkar ha förstått. Affärsmodellen känns dock helt intakt och vinsten tickar på uppåt. Jag tror det räcker till runt 3,50-3,75 i vinst per aktie i år och att det i sin tur på en börs som inte klappar ihop kan räcka till en värdering på 140-150 kronor. Där är redan aktien, så jag drog tillbaka det innehavet till vår snittstorlek i portföljen. Swingtrading kan jag tänka mig att minska vid 180 kronor och nog mindre troligt att jag får chansen öka vid 120.

Vitrolife hade ett helt normalt kvartal och utsikterna för bolaget ser som vanligt goda ut framåt. Marknaden verkar dock inte riktigt landa rätt i vad en rimlig tillväxttakt ska vara. Jag tror på en vinst per aktie i år på 14,50 och att det räcker för att värderingen under året ska vandra från 600 kronor till runt 650 kronor. Runt det ser jag framför mig plus eller minus ungefär 50 kronor som mitt riktmärke. Här har vi dragit ned till snittstorleken i portföljen och vart det tar vägen härifrån får styras av swingtradingmöjligheter.

I AstraZeneca tickar caset på att marknaden inte tagit till sig värdet av forskningsportföljens bredd och effekten produktmixen har på lönsamheten när nya mediciner ersätter andra där patenten löpt ut. Det har blivit riktigt bra och investeringen överlevde till och med en tuff smäll mot immunterapin i somras. Med en högre värdering av aktien har det blivit dags att läsa på mer om hur långt den här investeringsidén bär. Det står på att-göra-listan.

Situationen är liknande i Novo Nordisk, där jag efter senaste rapporten måste säga att jag är lite förbluffad över hur dåligt marknaden räknat på valutamotvind för bolaget. Sett till verksamheten lyckas dock Novo Nordisk bra med sin strategi att etablera och sedan sprida mer avancerade diabetesbehandlingar. Så det ser bra ut är mitt allmänna intryck. I och med att aktien föll på, som jag tyckte, svaga grunder efter senaste rapporten skulle en flytt hit av en del av innehavet i AstraZeneca vara ett alternativ. Även om det möjligen är lite överkurs, eftersom båda bolagen ligger i stort sett som jag tänkte mig.

 

Sällanköpsvaror

HM bekräftade på sin kapitalmarknadsdag det jag spekulerat i länge – det är butikerna på mogna marknader som går riktigt dåligt. Omvänt går e-handeln betydligt bättre än en del trott samtidigt som både etableringen på nya marknader och för nya varumärken verkar fungera. Det där går det att tänka olika om men jag har landat i att med ett såpass renodlat problem och en växande probleminsikt från ledningen så finns det nu en hyggligt enkel lösning – dra ned på antalet butiker på mogna marknader. Det är på gång och med det tror jag på en ökad stabilitet i bolaget.

Med det byter vi fot från att under en ganska lång period ägt en liten post i HM för att ha ett öga på ett bolag jag långsiktigt tror på till att ha en mer normal placering i ett case jag även på medellång sikt (säg ett år) tror på. Jag tänker mig att vinsten per aktie för 2018 kommer in runt 9,80-10 kronor per aktie. Med mer fokus på en stabilisering av den höga avkastningen på eget kapital och mindre på framtida tillväxt tror jag marknaden kan tänka sig att betala runt p/e 18 för det. Så runt 180 kronor hoppas jag på där under 2018.

Det sagt är det numera en högriskaktie där möjligheten till kurser över 200 kronor ska ställas mot en helt realistisk risk att kursen även utan genomklappningar i bolaget kan nå ned till runt 100 kronor.

New Wave kom med en stark rapport, så den har jag faktiskt tillfälligt lagt på läshögen. Till dess jag tittat mer på bolaget är jag nöjd med starten i den investeringen, som är tänkt att utnyttja e-handelns ständiga efterfrågan på innehåll och den starka sportmodetrenden (Craft är ju ett av märkena i New Wave). Den där riktigt djupa inläsningen har jag dock kvar i den här investeringen.

I BMW är situationen närmast den motsatta. Jag kan bilbranschen, bolaget och aktien sedan rätt många år och har lite försummat att uppdatera mig på ett tag. Det går fortsatt bra för BMW om än tydligt sämre jämfört med framför allt Mercedes än för några år sedan. Kina är avgörande för resultatet på några års sikt och där har BMW nu fått ordning på sina lokala samarbeten. Sedan är det förstås den stora omställningen mot elbilar. Där låg BMW tidigt bra till men lite har bolaget tappat de senaste åren. I stort sett ett fortsatt välskött bolag men jag är lite frågande inför om caset är tillräckligt tydligt framåt. Bilpeaken ser ju ut att vara över för den här konjunkturen. Å andra sidan skrämmer inte ett p/e-tal runt 8, så kanske kan den här investeringen, som nu är minskad till portföljens minsta få ligga kvar. Det står mellan det och att hitta en mer aktiv adress för de här pengarna.

 

Finans och fastigheter

En av vårens strategiska beslut var att gå ur Castellum. Jag var nöjd med att det caset trillat in och valde att ta hem vinsten. Skälet är att jag även om jag tror på bolaget tycker högre räntor och en toppad svensk konjunktur gör uppsidan för liten i förhållande till riskerna.

Commerzbank fortsätter både på bolags- och branschnivå att utvecklas precis som jag hoppats. I och med att det går som jag vill har jag sorterat ned att läsa den senaste rapporten och nöjt mig med att följa bolaget via nyhetsflödet. Aktien fick, lite överraskande, rejäla smällar i börsnedgången men har hämtat sig fort. Genom att den här investeringen blivit så lyckad är den sedan ett tag portföljens största innehav. Med tanke på att den balanserar upp mot stigande räntor har jag inga planer på att dra ned där i närtid. Tvärtom hoppas jag på en fortsatt rätt stor uppsida

Nordea fick ordentligt med stryk efter en rapport som i stora delar var en städning av gamla problem. Det gav stigande kostnader och att banken avsiktligt släppt en del affärer för att få en bättre långsiktig mix. En del var även tappade marknadsandelar varav det åtminstone gick att skönja en reaktion på beslutet om flytt till Finland bland svenska kunder. Så visst var rapportreaktionen rimlig.

Jag såg dock i min genomgång inget som gick på tvären med mitt case om att direktavkastningen är väl hög för Nordea om den istället för att jämföras med med de mer lokala svenska konkurrenterna sätts in i ett europeiskt perspektiv. Dessutom är det en extra krydda att det skulle kunna komma en europeisk storaffär där Nordea är med på köparsidan. Jag har inget specifikt riktmärke för kursen utan det jag tittar på i vår är att rörelsen kommer igång uppåt i aktien. Gör den inte det framåt sommaren så får jag fundera igenom om jag tänkt fel.

 

Techbolag

Apples rapport var jag men inte marknaden nöjd med. Jag förstod i och för sig problemet med att de lyckade prishöjningarna ändå kräver att förväntningarna på försäljningsvolymer framåt skruvas ned. Därför drog vi ned aktien en bit men vi ligger fortfarande tyngre här än i snittet för portföljen. Där kan innehavet få ligga kvar för det här förblir ett långsiktigt case i ett bolag som lyckats bygga upp ett universum av olika tjänster runt sina telefoner. Det tror jag borgar för att vinsten per kund fortsätter stiga framöver. När det accepteras av marknaden som mått istället för att bara titta på telefonvolymerna, så finns även en uppsida i värderingen.

Inget som händer imorgon precis men några mer långsiktiga investeringar får man kosta på sig. Dessutom är bolaget just nu vår enda exponering mot USA. Om kronan stärks och konjunkturen ligger rätt ska andelen på andra sidan Atlanten i portföljen upp emot för oss mer normala siffror på runt 25 procent av portföljen.

Kanske är tyska chiptillverkaren Infineon det bolag i portföljen jag hoppas mest på för närvarande. Nu har jag bara läst nyheterna efter senaste rapporten, eftersom den var stark. Bolaget går dock från klarhet till klarhet och är därtill den där typen som under lång tid vuxit snabbare och haft bättre lönsamhet än sina konkurrenter. Det här är, liksom Apple, en investering vi har på lite längre sikt men jag hoppas faktiskt på en tydlig uppsida redan i vår. Faktiskt tycker jag proffsens analyser på uppåt 30 euro ser helt rimliga ut. Det baserat på att både industrin och bilbranschen fortsatt har en stark efterfrågan.

Det som är en smolk i glädjebägaren och som gjorde att vi tog hem en del vinst inför rapporten är den allt svagare dollarn. Det går rakt in i resultaträkningen för det eurotunga bolaget. Något som marknaden hade missat och som ledde till att aktien föll på rapportdagen, trots får jag kanske lite syrligt påpeka att Infineon alltid har en mycket precis guidning om hur dollarkursen påverkar resultatet.

Det är lite balansgång där kring hur hårt vi vågar satsa på en affär jag tror på. Till att börja med ska jag ta ställning till rapporten lite närmare.

 

Telekom

Ett case jag varit tålmodig med är Millicoms omställning mot data och kabelteve i Sydamerika från att ha varit mer inriktade på röstsamtal och även ha en stor verksamhet i Afrika. Det här har bolaget tålmodigt jobbat med i många år och med rätt få felsteg på vägen genomfört. Kapitalstrukturen har också förbättrats plus att det nu är medvind för tillväxtländerna. Millicom gynnas också av en svagare dollar, vilket är perfekt för mixen i vår portfölj.

Efter ännu en rapport där skiftet i geografisk mix och produktmix ger allt bättre resultat är det här ett av de case jag hoppas mest på i år. Här handlar aktien mest om att tro eller tvivla på bolagets investeringar. Den som tror på omställningen har tillräckligt många tvivlare emot sig för att det ska vara köpvärt nästan oaktat hur aktiekursen svänger på kort sikt. Det motsatta gäller förstås också. Den som inte tror på caset hittar inga andra skäl att köpa aktien. Jag tillhör alltså de som tror på omställningen. Mest för att ha ett riktmärke har jag räknat fram att 700-750 kronor känns rimligt som en hög förhoppning för året.

 

Industri och råvaror

Jag har lagt rapporten från BillerudKorsnäs åt sidan, eftersom det mesta redan var kommunicerat. Det känns helt rätt att det pressat aktien men för vår del känner jag mig ändå trygg i vårt case att efterfrågan som överstiger utbud tillsammans med minskade produktionsproblem ger en skjuts både till försäljningsvolymer och priser i år. Det här är ett praktiskt exempel på den övergång från flaskhals till ketchupeffekt jag nämnde i inledningen. Jag tror därför fortsatt på att vinsten per aktie i år kan landa på dryga 11 kronor och att det kan räcka till en kurs på 180 kronor. Jag ser förstås att det är lite offensivt jämfört med omgivningen men det är väl inte förbjudet att vara optimist.

Liknande resonemang har jag i AQ Group, som rapporterar i veckan. Högre försäljning, stigande marginaler när priserna går upp och så en högre värdering när marknaden plockar upp även underleverantörerna. Det är min tanke. De senaste två kvartalen har det varit flaskhalsarna som kommit i vägen. Dags för ketchupeffekten nu? Jag håller tummarna men vill framför allt slippa se resultat som till och med försämras på grund av kostnader för att leverera. Faktiskt är det här en rapport jag är nervös inför eller håller tummarna lite extra kanske man också kan säga. I år hoppas jag oförändrat på att aktien ska nå 300 kronor men kan tänka mig en del swingtrading plus minus 20 kronor på min löpande riktkurs som före rapporten ligger runt 210 kronor.

Nordic Waterproofing är en nygammal bekantskap. Jag läste på inför börsintroduktionen och hittade ett bolag som ser ut som en trygg vinstmaskin. Bredden i bolaget är större än svenska nybyggen, vilket inte avspeglats i aktiekursen när oron för bostadsmarknaden slagit igenom. Jag ska ta mig an bolaget med en rejäl analys så småningom men så långt har jag faktiskt hakat på analyser i bland annat Dagens Industri och Börsveckan. När aktien dippade tillbaka efter att de där analyserna fallit i glömska samtidigt som det kom en stark rapport, så slog jag till. Det kanske verkar lite våghalsigt men jag tycker inte det är hela världen att gå in i ett bolag på andras analyser och först sedan följa upp med sina egna. Det är en av fördelarna med att ha en bred portfölj.

Till den här listan borde jag egentligen även lägga ett bolag vi inte har i portföljen just nu. Det är SKF, som åkte ut under börsoron men där jag i allt väsentligt tyckte rapporten gav precis de svar jag ville se utan att marknaden riktigt svarade upp med en kursuppgång. En återkomst i portföljen känns därför näraliggande där.

Statoil är en av portföljens kvarvarande mer bransch- och makrobalanserande innehav. Oljepriset går för det mesta på tvären mot dollarn eller snarare det är egentligen inte så kopplat till hur den valutan rör sig, så när dollarn går upp så faller oljepriset mätt i dollar och vice versa. Det är en poäng i världsekonomi där efterfrågan är på väg upp men dollarn kan vara på väg ned. Sedan ser oljebranschen relativt stabil ut för närvarande. I ett större perspektiv håller oljeindustrin på att bli alltmer lik verkstadsindustrin och allt mer fjärma sig från att vara äventyrare med våghalsiga chansningar. Kostnadsbesparingar och allt stabilare utbud gör hela marknaden mer industrilik. Det gynnar det välskötta norska storbolaget.

Norsk Hydro har jag inte heller hunnit fördjupa mig i. Även här beror det på ett starkt resultat senast. Det här är redan en investering som vi plockat hem stora vinster i. Numera utgör den tillsammans med investeringen i Statoil mest en balansering mot starkare global efterfrågan i världsekonomin.

 

 

 

Investmentbolagen

 

Slutligen har vi Kinnevik och Investor i portföljen. Kinnevik borde jag lägga mer tid på. Det är ett dåligt samvete. I stort sett är jag nöjd med den investeringen. Vi har fått in Zalando på ett bra sätt och jag gillar bolagets strategiska planering mot innehav som ligger i framkanten inom tech inom olika områden. Det är välskött helt enkelt. Nu är det mycket på gång och det har varit struligt att få till affärerna som skulle göra innehaven i MTG och Comhem mer framtidsinriktade. Möjligen skulle det vara på sin plats att frigöra lite kapital här för andra egna investeringar men jag tvekar för det tillför portföljen en hel del att få in mixen Kinnevik ger. Sedan blir det lite dubbelt genom att de även äger Millicom men som sagt inga planer för närvarande.

Investor är jag sedan många år nöjd med. Det tillför portföljen välskött riskspridning till en låg förvaltningskostnad. Dessutom har jag genom alla år upplevt att det är ett bolag som tar väl hand om även oss småsparare. Nu är substansrabatten helt ok men å andra sidan ser en del av bolagen lite dyra ut. Sammantaget är jag rätt neutral till det jag brukar kalla för portföljens investerade plånbok, eftersom det ofta är härifrån jag tar pengar när jag vill investera i andra bolag.

Så sammantaget har vi en portfölj jag är rätt nöjd med för närvarande. Casen jag tror på finns där. Sedan ska de bli som man tror också men det är ju en senare fråga.

Jacob Henriksson, Gottodix

 Här hittar du de senaste filmerna

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.