Källa: Börsdata

För lite verkstad i läsarportföljen? 2


Medvetna och pålästa val blir ofta bra. Det syns i läsarportföljen som dock kanske skulle behöva höja blicken utanför Sverige. Med svenska exportbolag eller ett köp utomlands.

 


Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville  

 

Läsarportföljen

Hej Gottodix,

Alltid lika intressanta läsning på dina blogginlägg samt dina ”vlogg”-inlägg ska jag tillägga!

Jag brukar sällan göra kommentarer här men tänkte att jag ska passa på en solig dag som denna.
Jag använder mig väl enligt modell 1 (sedan november 2016). Sparar 10-15 procent av min nettolön som jag avsätter till min portfölj med en sparhorisont på cirka 15-20 år!

Så jag sparar cirka 3000 kronor per månad som jag försöker sprida ut någorlunda jämt över dessa bolag som jag själv tror på (Jag har försökt tagit bolag med bra direktavkastning för att kunna investera utdelningarna i respektive bolag).
Tar gärna emot konstruktiv kritik på mitt tillvägagångssätt!

1 Castellum
2 Ericsson B
3 HM B
4 ICA Gruppen
5 Investor B
6 MTG B
7 NetEnt B
8 StarBreeze
9 Handelsbanken B
10 Swedish Match AB

Fortsätt med ditt arbete, det uppskattas väldigt mycket.

Soliga hälsningar,
Karl-Petter

 

Stabil grundstruktur

Det här är som Karl-Petter själv är inne på investeringar som skolboken och det flesta experter skulle föreslå. Det är långsiktigt med en sund sparkvot och ett genomtänkt sparupplägg. Om jag förutsätter att Karl-Petter har en även i övrigt lika sund ekonomi leder det fram till den första frågan.

Med en sund ekonomisk struktur menar jag sådant som:

 • ett fast arbete eller arbete i en bransch där det är lätt att få jobb,
 • inga hälsoproblem eller andra uppenbara (även) ekonomiska hot på,
 • boendet löst på ett bra sätt,
 • en rimlig buffert utifrån punkterna ovan samt
 • normala förutsättningar i pensionssparandet, dvs. att Karl-Petter varit anställd någorlunda hela sitt arbetsliv och har tjänstepension, alternativt att det finns ett annat sparande som täcker upp (exempelvis om han varit egenföretagare)

Om du vill uppmuntra mitt bloggande och vloggande är det bästa sättet att ge ett bidrag till min insamling till SOS Barnbyar. Börja med att läsa mer här.

Varför är den här omvägen in i Karl-Petters aktieportfölj viktig? Jo, för det är ett sätt att visa på vilken risknivå som kan vara aktuell för sparandet. Högre risk, ger med god riskspridning (samt med antagandet att marknaden fungerar ok så aktierna kostat ungefär vad de är värda) en högre avkastning.

Jag har en känsla efter att ha läst många läsarfrågor att det är så sparare med sunda ekonomiska förhållanden ibland tar för låg risk medan de med mer osäkra kan lockas ut i för hög risk. Det finns inget rätt svar på hur hög risk man ska ta men givet kopplingen till avkastning är det för de flesta värt att fundera på frågan hur stabil den egna ekonomin är och ta mer risk på marginalen ju stabilare den är.

Sedan kommer sådant som övertygelse om strategier för investerarstilar (t.ex. om du ser på dig själv som värdeinvesterare) och synen på att ta risk in i resonemanget.  Min helt spontana känsla av att titta på Karl-Petters portfölj är att den är rätt bra mixad för att kunna ge en bra avkastning med några mindre och på många sätt kanske lite mer spännande bolag inlagda i mixen. Samtidigt som det finns en tydlig stabilitet i grundstrukturen.

 

Om 3-stegsmodellen

Så jag kan inte se annat än att det är ett sparande som är bra mixat utifrån en genomtänkt risknivå. Med den ramen tänkte jag titta på portföljen med min 3-stegsmodell. Den är upplagd utifrån ett tänkt sparande i linje med skolboken. Det vill säga med god riskspridning men med aktiva inslag exempelvis i linje med Aktiespararnas gyllene regler. De tre stegen är:

 1. Säkerställ att en tillräcklig riskspridning för att få rätt betalt för den risk du tar.
 2. Kolla hur bolagen du äger mår
 3. Titta på värderingen av bolagen

Den som följer den utmärkta metoden att spara passivt, t.ex. i indexfonder eller med en aktieportfölj med stor riskspridning som ägs länge kan nöja sig med den första punkten. De allra flesta långsiktiga sparare som köper och behåller aktier länge och bara undantagsvis placerar om kan stanna vid punkt två. I punkt tre kan de flesta nöja sig med att ha en översiktlig bild av värderingen och hur den utvecklas över tid medan mer intresserade av hur aktiers pris sätts kan fördjupa sig mer antingen med fundamentala analyser av sådant som nuvärde at kassaflöden och liknande eller av mer tradingbaserade infallsvinklar.

Se alltså modellen mer som ett stöd att komma igång med egna tankar och analyser. Det gäller också för de enskilda siffrorna som faller ut. Ofta finns det en förklaring till varför siffror sticker ut, som att en extremt hög försäljningstillväxt kan bero på att förvärv nyligen gjordes. Här ger modellen kanske främst en vägledning om var du ska gräva vidare. Annars är grundtanken framför allt att ge en snabb bild av hur du valt att investera.

 

Steg 1: Titta på blandningen

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Det här är en portfölj som uppfyller grundläggande krav på blandning. Det syns dock rätt snabbt att det är en rätt konsumtionsinriktad och i stora delar svenskt inriktad portfölj. Min gissning är att den kommer att gå bäst om svensk och möjligen europeisk ekonomi stärks samt framför allt om hushållens konsumtion förblir stark.

Möjliga komplement skulle kunna vara t.ex. något mer inriktat mot industri och export. Hälsa och sjukvård är andra sektorer som skulle kunna ändra mixen, då ofta mer mot en ökad andel tillväxt. Det är inget måste men många skulle kanske även överväga att bredda med något inslag som ger direkt exponering mot något annat land. Exempelvis genom att ta in en utländsk aktie eller en billig indexfond med annan inriktning än svensk. Ett enkelt alternativ vore att vikta upp Investor, som bidrar med mycket av det där portföljen ligger lite tunnare.

Allt detta sagt utan hänsyn tagen till om det här ska ses som en spekulation i konjunkturen för närvarande. För det är i och för sig många som tror på goda utsikter för bolag som säljer i Sverige, inte minst om kronan fortsätter stärkas. Jag skulle också tro att den här portföljen är något räntekänslig. Sannolikt går den något bättre än index om räntorna inte stiger alltför fort och något sämre annars. Fast det kan mycket väl överskuggas av kvaliteten i bolagsvalen, så jag vet inte om det är något att bry sig om. Blandningen mellan bolagsstorlekar verkar överlag vettig.

 

Steg 2: Titta på bolagen

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Nästa steg är att titta på hur dina bolag mår. Ett sätt att tänka kring detta som öppnar upp för närmaste oändliga fördjupningar men ändå fungerar ok på en översiktlig nivå är att titta på hur bolagets produkter säljer, hur lönsamheten ser ut och om investeringarna bolaget gör är effektiva och görs med rimliga risker.

Inte heller här sticker portföljen ut. Däremot är förstås ett bolag som Ericsson en utmaning att äga men kanske också har en möjlighet till en vändning. HM:s kamp med fallande marginaler är en annan känd fråga och jag skulle spontant ta en titt på hur utsikterna framåt ser ut för Starbreeze, där utfallet av gjorda investeringar ser helt avgörande ut för framtida resultat. Flera av bolagen, som Castellum, ICA-gruppen och Swedish Match är typiska bolag vars aktier kan vara känsliga för räntan.

 

Steg 3: Titta på värderingen

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Slutligen en titt på värderingarna. Det ser väl också högst rimligt ut med ett p/e-tal på medianbolaget i portföljen på 15,8. Den enda lite dyrare är NetEnt men där sticker inte 29 ut som extremt med tanke på att det finns tillväxt och lönsamhet att backa upp med. Inte heller i en historisk jämförelse ser bolagen alltför farligt prissatta ut med både p/s-tal och direktavkastning på bättre nivåer än sina 5-årssnitt.

Det kan också vara roligt (men överkurs) att titta på lite mer tradingorienterade mått. Karl-Petter har varken bolag som med RSI under 30 som indikerar att det varit stort säljtryck i aktien eller över 70 som indikerar stort köptryck. Det lite längre medelvärdena ligger också bra men i stort sett neutralt. Det är varken en portfölj som ligger i stark medvind (momentum) eller en som chansar på en vändning (contrarian). Allra sist kan det vara kul att titta på hur aktierna gått, inklusive utdelning, det senaste året. Det är svagare än börsen, vilket är att chansa mer på en vändning än att hoppas på fortsatt medvind.

De här sista måtten ska de flesta mest ta som kuriosa eller möjligen som punkter att gräva vidare i. Lite nytta gör de ändå, eftersom de svart på vitt visar hur det gått för aktierna man äger och vad det säger om värderingen. Personligen försöker jag alltid lägga en hel del tid på att verkligen förstå varför bolag som underpresterat ska vända. Om jag inte hittar bra skäl är jag beredd att ändra mig. Med de som går bra utan att jag begriper varför har jag inte lika bråttom.

Sammanfattningsvis är det svårt att påstå att det skulle vara något specifikt Karl-Petter behöver åtgärda. Däremot kan det, som för alla portföljer, finnas en del att fundera på. Kanske framför allt om det är ett aktivt val att ligga så tungt mot svensk konsumtion.

/Jacob Henriksson, Gottodix

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.


2 tankar om “För lite verkstad i läsarportföljen?

 • Mikael

  Hej Jacob!
  Fastnade för dig under avsnittet i Prata Pengar och har sedan följt dig på Twitter och lite här samt på din blogg.
  Jag undrar lite om de mallar du har när du analyserar är från Börsdata, eller är det något du själv sätter ihop med tex. Google Spreadsheets?

  Mvh Mikae

  • admin Inläggsförfattare

   Hej!
   Ursäkta att svaret dröjt. Jag tappade bort kommentaren. Sorry.

   Jag har fasta mallar sparade i Börsdata med min portfölj (eller lägger in läsarportföljer). Sedan exporterar jag till excel.

   Funkar toppen 🙂
   /Jacob

Kommentarer är stängda.