gold-163519_1280

Läsarfrågan: bästa utdelningsinvesteringarna 1


Vad ska en utdelningsinvesterare tänka på? Är det bättre med indexfonder? Tar ett nytt varv med några av de vanligaste frågorna.


Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville 

 

Frågan

Hej!

Dan heter jag och är väldigt intresserad av filosofin med att leva på utdelningar. Har kikat runt en del på din blogg och flera andra, men föredrar att fråga såhär via mail.

  1. Vad anser du vara det viktigaste vid val av utdelningsaktier?
  2. Vilka eventuella problem har du stött på som du inte räknat med?
  3. Vad anser du preferensaktiers höga utdelning i förhållande till andra alternativ (och däri möjligheten att återinvestera en del av denna högre utdelning i andra, utdelningshöjande aktier)?
  4. Vad är den absolut viktigaste du skulle vilja att någon sa till dig när du först började med utdelningsstrategin och att leva genom denna?
  5. Vilka generella regler anser du vara viktiga i förhållandet risk/avkastning?

Hoppas du har tid att bevara dessa, det skulle betyda väldigt mycket!

Vill också passa på att tacka för din ”Tre Snabba-Serie”. Väldigt uppskattat!

Tack på förhand och ha en bra sommar!

Mvh

// Dan Vikström

 

Om ni vill uppmuntra mitt bloggande och vloggande är det bästa sättet att ge ett bidrag till min insamling till SOS Barnbyar. Den hittar du här.

 

Indexfonder eller utdelningsaktier

Jag tänkte börja i en annan ände än Dans frågor. För steg 1 för den som funderar på att satsa på utdelningsinvesteringar är att formulera varför valet ska falla just på den här investeringsmodellen. Det är förstås en fråga som alla bör ställa sig oavsett vilket sätt att investera man väljer. När det gäller utdelningsinvesterare finns det ofta två helt olika skäl.

Det ena är att du vill ha ett intäktsflöde att leva på från ditt sparande. Lite som att ha en bankbok med aktier, som löpande ger dig en ränta i form av utdelning. Det kan vara lockande. Det är dock viktigt att förstå att totalavkastningen på din portfölj kommer både från utdelningarna och värdetillväxten i aktien. På svenska aktier i stora bolag kan den samlade avkastningen förväntas ligga någonstans runt 8 procent per år.

Vill du ha ett säkert intäktsflöde kan du alltså likväl köpa en indexfond eller ha en blandad aktieportfölj och sedan ge dig själv, säg, fyra procents utdelning årligen. Du behöver alltså egentligen inte utdelningsaktierna för att få ett stabilt intäktsflöde. Däremot kan det förstås vara skönt att ha automatiserat dina utdelningar.

Egna årliga uttag ur en indexfond fungerar utmärkt men bra utdelningsaktier hjälper dig att löpande plocka ut ett långsiktigt hållbart belopp ur din investering.

Det finns en fördel med att överlåta utdelningsbesluten till dina bolag, istället för att ta ut en summa från ditt konto årligen. Det är att bolagsledningarna förhoppningsvis fattar kloka beslut om hur mycket kapital bolagen behöver för sin verksamhet och för att växa i en hälsosam takt. Nackdelen med det är å andra sidan att du inte vet vad du får för utdelningar enskilda år.

En viktig detalj är att om du jagar bolag med artificiellt hög utdelning – exempelvis för att de har en stor kassa de inte kan använda på ett bra sätt – då tappar du en del av poängen med bra utdelningsinvesteringar. För det enda som händer då är att du köpt en summa pengar och då har du för det mesta förstås fått betala ungefär vad den summan är värd. Du missar alltså hela poängen med att hänga med i mogna bolag med långsiktiga bolagsledningar. Så, som jag ser det, är den som jagar enskilda högutdelare inte en utdelningsinvesterare i en långsiktig mening.

 

En modell för bra avkastning?

Det andra skälet att vara utdelningsinvesterare är att du bedömer att du på detta sätt kan välja aktier som ger bättre avkastning till samma eller lägre risk än om du ägt en indexfond. Det finns det ingen automatik i.

Jag recenserade för ett tag sedan den utmärkta boken ”Bli rik på aktieutdelning” av Marcus Hernhag. Läs gärna den. Marcus skriver sakligt och lättläst både om de strategiska frågorna och det praktiska handhavandet av en utdelningsportfölj. I mina ögon ett måste för den som valt den här strategin. I min recension lyfte jag dock fram myten om att utdelningsbolag i sig själva är ett särskilt bra sätt att investera.

Utdelningsaristokrater och andra utdelningsstrategier går inte med automatik bättre än andra investeringar.

Faktum är att den som 1990 hade valt den tidens utdelningsaristokrater hade presterat sämre än index fram till idag. Utdelningsaristokrater är som bekant bolagen som under många år stegvis höjt sin utdelning. Bara en bråkdel av de bolagen lyckades behålla sin fina utdelningshistorik och det som förblev aristokrater gick varken bättre än index eller än bolagen som slutade höja utdelningarna. Det fanns alltså inget stöd alls i den undersökningen för att välja utdelningsaktier som ett sätt att få hög avkastning.

Den trista sanningen är alltså inte över ett längre tidsperspektiv några pengamaskiner som automatiskt gör dig till en vinnare. Vill du slå börsen med utdelningsinvesteringar kräver det, precis som för alla andra investeringsmodeller, egna aktiva analyser och att du agerar rätt vid rätt tidpunkt.

Utdelningsaktier är satsning på stabilitet i befintliga bolag snarare än tillväxt i växande.

För den passive investeraren finns det en stor brist med utdelningsinvestering. En sådan portfölj ger inte en komplett riskspridning, eftersom den är inriktad mot bolag som är stabila nog att ge stadig utdelning. Du får därmed en undervikt i din portfölj av bolagen som växer snabbt. Det här gör att utdelningsportföljen kommer att prestera bäst i perioder när räntan faller eller när osäkerheten på börsen stiger. Vi har haft en en lång period när de här båda kriterierna varit uppfyllda och risken är förstås att utdelningsaktier kan stå inför en period där de pressas av stigande räntor och riskvilja. Det är åtminstone något som pressat de här aktierna de senaste bolaget.

Med en bra riskspridning i övrigt ser jag det inte som något större problem att acceptera den här egenheten i en utdelningsportfölj. Däremot kan den vara bra att känna till för den som söker sig till utdelningsaktier som ett sätt att sänka riskerna. Det är inte alls säkert att så blir fallet de kommande åren. För att ta en drastisk jämförelse. En bostad inne i centrala Stockholm som du köper för att hyra ut kommer säkert ge ett fint kassaflöde under många år. Med nuvarande priser är det dock inte säkert att det blir en bra affär om räntorna stiger.

Aktiva utdelningsinvesterare behöver fundera på vad marknaden förväntar sig av bolaget på sikt.

Den som vill ha utdelningsinvesteringar som aktiv investeringsmodell bör därför specialisera sig på att identifiera i aktiepriset orealiserat värde av ett bolags långsiktiga stabilitet eller kvalitet. Med kvalitet menar jag då bolagen som både kan växa och dela ut vinster. Det går att göra till sin specialitet att leta efter aktier som är underprissatta utdelningsbolag. En nisch som är nära släkt med värdeinvesteringar.

Nu över till mina svar på Dans frågor.

 

Vad anser du vara det viktigaste vid val av utdelningsaktier?

Om du är en passiv investerare som vill få en behaglig portfölj med stabil utdelning så är mitt råd att du väljer en uppsättning stabila bolag. Titta till exempel på Lundaluppens portfölj. Den har en bra riskspridning och innehåller bolag som har både en bra utdelning och långsiktigt rimliga tillväxtmöjligheter.

Vill du bygga upp en sådan portfölj själv kan du köpa aktier 10-15 bolag, gärna med något eller några investmentbolag. Välj bolag med bra utdelning men försök få med att de enligt din bedömning har en åtminstone rimlig tillväxtpotential på sikt. Tänk på att sprida riskerna mellan olika branscher och gärna (inte helt nödvändigt) med något inslag från andra marknader än den relativt lilla svenska marknaden.

En portfölj med 10-15 stabila bolag med ok utdelning där bolagen har åtminstone en viss försäljningstillväxt är en bra utgångspunkt.

Om du är en aktiv investerare är det viktigaste att du hittar ditt sätt att ta ställning till om marknaden underskattar värdet på det fina utdelningsbolaget. En startpunkt för en analys kan vara att titta på direktavkastningen och bedöma hur den ser ut för de kommande åren. Framstår den som för hög givet riskerna i verksamheten kanske du har en intressant investering.

Det viktigaste för en passiv utdelningsinvesterare är riskspridningen. För en aktiv är det att ständigt hålla ett öga på att utdelningsförmågan på sikt inte försämras. Det innebär ett stort fokus på att bolagets försäljning helst växer i takt med ekonomin eller åtminstone inte krymper. Ta konkurrenter och marknadstrender som går bolaget emot på stort allvar. För det är där problemen som utmanar utdelningsaktien börjar. Titta på vad som hänt i HM som ett bra exempel.

 

Vilka eventuella problem har du stött på som du inte räknat med?

Vi är inte utdelningsinvesterare utan har en bredare ansats, som jag filmat och skrivit mer om i exempelvis det här nyligen publicerade inlägget. Det enskilt största problemet är det jag tar upp ovan – oförmågan att släppa bolag som dalar nedåt. De ger utdelningen och direktavkastningen kryper uppåt vart efter aktiekursen går nedåt. Det här är en vanlig nedgångsfas i bolag som har sin bästa tid bakom sig. Det finns en risk att de här bolagen är för dyra när många hoppas på att de ska vända och återfå sin forna glans. Vilket förekommer, titta på Microsoft, men det är inte självklart utan den som investerar i ett bolag i nedgång måste verkligen ha gjort sin hemläxa.
Var extra försiktig när utdelningsbolagets försäljning sviktar eller när det kommer in nya konkurrenter med andra lösningar på samma problem.

Mer om aktiva utdelningsinvesteringar hittar du i Marcus bok. Han för bland annat ett bra resonemang om hur du ska tänka när det kommer dåliga nyheter i ditt utdelningsbolag. Lite förenklat är hans resonemang att du kan ge ledningen ett förtroende fram till en viss punkt. Alla lyckas inte alltid men att du måste ha en växande skepsis när det går dåligt inte direkt se det som en rea på aktien.

 

Vad anser du preferensaktiers höga utdelning i förhållande till andra alternativ?

Preferensaktier är egentligen mer en tillgångsklass än det är en utdelningsaktie. Det är ju när bolaget har en skuld till dig som ger ränta men som under vissa omständigheter kan omvandlas till en aktie. Ett mellanting mellan en företagsobligation och aktie.  Det viktiga med den här gruppen investeringar är att analysera dem en och en. För villkoren och förutsättningarna ser lite olika ut.

Preferensaktier kan vara intressanta men titta alltid på de specifika villkoren och ta riskerna i bolaget som förklarar den ränta du får på allvar. 

Det finns preferensaktier med hög risk och hög avkastning, som i SAS. Här spekulerar du i att bolaget överlever och ska förstås ha bra betalt. Sedan finns det säkrare alternativ som ger lägre avkastning. Det är alltså svårt att ge något generellt råd annat än att ta ställning till varje erbjudande. Det kan dock vara en intressant investering om villkoren är det rätta.

 

Vad är den absolut viktigaste du skulle vilja att någon sa till dig när du först började med utdelningsstrategin och att leva genom denna?

Tänk på att du ska ersätta ett stabilt kassaflöde och under arbetslivet troligen växande kassaflöde från dina arbetsinkomster. Det är det enskilt viktigaste rådet. Den stora poängen med lön är just stabiliteten. Du behöver fundera på hur din portfölj kan generera den stabiliteten. Du kan som sagt räkna med att en aktieportfölj ger runt 8 procent om året och att dina utdelningar kanske kan ligga på 2-3 procent av ditt kapital på sikt.

För att leva på utdelningar behöver du lite större marginaler och en stabilare vardagsekonomi än vad lönelivet kräver.

Problemet är att det är på sikt. Ska du leva på utdelningar så är det därför bra att inte ha goda marginaler samt att inte ha för många andra risker i din ekonomi. Därför kan det vara bra att till exempel inte ha för mycket lån eller ha byggt upp höga andra fasta kostnader. Vill du däremot ha pengarna som en guldkant på tillvaron, så spelar det förstås mindre roll. För en guldkant kan ju vara större och mindre mellan åren.

 

Vilka generella regler anser du vara viktiga i förhållandet risk/avkastning?

Det här tog jag upp redan i den första punkten så jag tänkte avsluta med två mer konkreta råd. Ta det här med risk på allvar. Den är också lite speciell just i utdelningsaktierna. Det är lätt att fångas av en modell och fixera vid själva utdelningsbeloppen. Gör inte det. Det är som för alla andra investeringar en fråga om att förvalta en portfölj.

Följ upp risken i portföljen löpande.

Mitt första råd när det kommer till riskhanteringen är att ha en bred portfölj. Det gör nytta och särskilt för dig som utdelningsinvesterare för om du vill leva på utdelningar har du stor glädje av stabiliteten.

Det andra rådet är att hålla ett öga på den faktiska risken. Alla gillar inte att titta på volatilitet men det är ändå rätt gripbart och enkelt att följa. Om din portfölj rör sig mer än index för det mesta, så har du antagligen en ganska riskfylld portfölj. För en utdelningsinvesterare som eftersträvar stabilitet skulle jag rekommendera att du siktar på en volatilitet som ligger under börsens.

/Jacob Henriksson

 

 


En tanke om “Läsarfrågan: bästa utdelningsinvesteringarna

Kommentarer är stängda.