oil-rig-explosion-618704_1920

Läsarfrågan: hur kan jag få in rårvaror minus olja i portföljen?


Jag vill ha råvaruexponering utan olja. Hur gör jag det bäst? En läsare som är skeptisk till det svarta guldet ställer en fråga som ger tillfälle att vrida och vända på en spännande fråga inför de kommande åren. Går det att fixa en etisk portfölj som ligger nära en med full riskspridning.

 


Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville

 

Frågan

Hej!

Tack för din insats som hjälpt mig mycket inför beslutet att våga förvalta mina tillgångar själv istället för att betala dyrt för privat förvaltning. Tack vare dig fick Öhmans sparken.

Betalar för dina tjänster som du verkar föredra: SOS barnbyar.

Jag har i stort tagit rygg på dig via Shareville, men gör även en del egna bets där jag anser mig kompetent nog att inte villa bort mig helt. Främst inom teknik eftersom jag arbetar med det.

Jag har dock (delvis av ideologiska skäl) avstått att följa med i dina tankar om oljeprisets revansch, och ser nu snarare – i synnerhet på lite längre perspektiv – att oljepriset borde vända neråt igen.

Det har gett mig två problem som mina frågor rör:

  1. Om man vill ha en balanserad portfölj, och därför i takt med cyklerna ha en liten del råvaror med i mixen, men samtidigt inte vill ha exponering mot olja. Vad gör man då? De råvarufonder som finns förefaller ju ha väldigt hög vikt olja vilket gör dem till dåliga alternativ.
  2. Om man vill göra en mer specifik spekulation i att just oljepriset ska ner. Vilka instrument skulle du investera i då? Ska man främst rikta in sig på alternativa tillgångar som borde reagera omvänt eller finns det några instrument som är mer direkt (men omvänt) bundna till oljepriset och som inte kostar mer än de smakar?
  3. (Du får gärna resonera lite kring oljan generellt också, du har ju viktat ner Norsk Hydro, men väljer ändå att ligga kvar med en del. Varför?)

I nuläget har jag valt att avstå råvaror på grund av dessa klurigheter, men tanken gnager.

Mycket tacksam för svar!

Mvh,

Alfred

 

Följ smart

Tack för bidraget till SOS Barnbyar! Det är verkligen uppskattat. Roligt också att vårt sparande inspirerar. Jag tycker du gör helt rätt som har en egen vinkel. Den som vill göra det riktigt enkelt för sig ska alltid välja indexfonden. Jag tog faktiskt upp som en viktig aspekt för att få till ett eget aktivt sparande är att det ska vara ens eget beslutsfattande.

En annan viktig fråga när det kommer till att inspireras är att fortsätta vara skeptisk. Allt jag skrivit om forskningen kring aktiva investeringar gäller ju självklart vår portfölj också – så håll ett öga på när du tycker jag verkar tappa greppet. 🙂

Sedan är det riktigt spännande frågor du ställer. Det är nästan forskningsämnen, inte minst eftersom det är så mångfacetterade. Jag ska förklara vad jag menar och resonera lite kring hur jag tänker. Riktigt entydiga svar är däremot inte så enkelt. Det är inte heller frågor där jag enkelt kan hänvisa till expertis utan jag får pussla och tänka själv. Med det sagt att det här är svar som du mer får se som input till resonemang.

Till andra som läser vill jag också flika in att resonemangen i det här inlägget egentligen går att tillämpa på alla etiska investeringar. Det talas ofta om vad man som är etiskt och därför bör köpas eller vad som är oetiskt och man därför bör avstå ifrån. Här är ett annat slags svar. Vad ska man ersätta en oetisk investering med men ändå få en liknande portfölj.

Lite som att laga goda vegetariska köttbullar.

 

Några ord om riskspridning

Du vill sprida riskerna bland annat för att få en effektiv portföljallokering. Alltså att du får så bra avkastning som möjligt för den risk du tar. När du har en bra riskspridning avtar den här effekten. Vi har 15-20 aktier, på olika marknader, i flera branscher och med olika storlek. Så för vår del skulle jag inte vara så orolig att avstå från någon bransch eller ens sektor.

Om vi jämför börs och olja brukar det förenklade sambandet vara att om oljepriset styrs av efterfrågan, så rör det sig gemensamt med börskurserna. Om oljepriset istället styrs av utbudet så rör det sig i motsatt riktning mot börsen. Det framgår någorlunda tydligt i grafen ovan. Notera särskilt sambandet efter oljenedgången 2014 men att när det gick tillräckligt dåligt för oljan drogs börsen ändå med.

Källa: CME Group

Källa: CME Group

En viss effekt på riskspridningen har det normalt sett. Det framgår av grafen ovan, särskilt för perioden före finanskrisen. Om målet är att sprida riskerna i förhållande till börsen fungerar dock även exempelvis obligationer oftast bra.

Väljer vi bort fel sektor förlorar vi förstås på det men jag skulle inte säga att det är ett måste ur allokeringssynpunkt att ha med råvaror i portföljen. Däremot är jag positiv även till denna form av riskspridning och jag har med en råvaru-ETF i min lilla modellportfölj för fonder. Rätt i princip men kanske inte avgörande för resultatet således.

 

En alternativ liknande exponering

Källa: FED St Louis

Källa: FED St Louis

För att titta på den första frågan. Hur köper du råvaror utan att köpa olja. Det enkla svaret är genom att köpa en aktie i ett bolag eller en ETF med exponering mot någon annan råvara. Titta exempelvis på sambandet mellan olja och koppar. De skuggar varandra mycket väl under större delen av perioden från 1990. Några undantag finns, främst före den riktiga råvaruboomen under 2000-talet och så de sista åren.

Om jag förstår dig rätt är din bedömning att världsekonomin i allmänhet kommer att vara oförändrad men att skiftet bort från olja kommer att slå mot priset specifikt för olja.

Oljenedgången från 2014 var utbudsstyrd. Den som vill investera i att det kommer att finnas mer olja än som efterfrågas men att i övrigt påverkas inte efterfrågan på industrirelaterade råvaror kan därför troligen titta på den grafen. En möjlig invändning är att ett skifte bort från olja om det inkluderar både energibesparingar och stora investeringar i andra energislag kan ge en prispress nedåt på fler råvaror.

Samtidigt skulle i så fall ändå oljan, rimligen, gå sämre än exempelvis koppar. Så det verkar fungera att helt enkelt köpa något annat. Du nämner vårt innehav i Norsk Hydro. Vi tog in bolaget i slutet på 2015 just för att det gav liknande exponering som oljan men utan oljans specifika utmaningar. Det blev en bra investering. Som svar på den delen av frågan. Nej, vi är inte på väg ur Norsk Hydro. Däremot har vi tagit ned innehavet, då jag inte ser samma potential framåt. Det gäller egentligen hela den cykliska delen av portföljen. Jag är fortsatt positiv men det har rullat på ordentligt från de lägsta nivåerna. Dessutom växte Norsk Hydro till en stor del av vår porfölj.

Källa: Fed St Louis

Källa: Fed St Louis

Hur som helst. Aluminium och Norsk Hydro fungerade bra som ersättning för olja. Ett annat alternativ är att köpa någon helt annan råvara. Korrelationerna är höga, dels eftersom energi (olja) är viktig i många råvarubranscher, dels eftersom efterfrågan på råvaror ofta styrs av liknande samband. Ett bra exempel är vetepriset. Det finns separata frågor inom jordbruk men det till trots är sambanden ändå slående.

Fick också en del tips när jag twittrade om det här inlägget. Ett av dem ovan.

 

Spekulera mot olja

Det raka sättet att spekulera emot en investering är genom att blanka den. Det är dock dyrt, svårt och farligt eftersom exponeringen lätt blir hög och svårhanterlig. Jag vet inte om det finns någon ETF med den inriktningen. Nästa metod är att investera i alternativen som du nämner. Det lockar spontant men det är svårt att veta hur utbudet samlat ser ut.

Det är lite som att köpa e-handlare i tron att det är att spekulera mot HM. Det är det inte riktigt för båda kan föra varandra in i ett priskrig som gynnar kunderna men inte bolagen. Dessutom är energi en politiskt styrd sektor. Framgångar även på relativt lång sikt kan mycket väl bero av annat än oljepriset. Det sagt går det förstås att på lång sikt spekulera både i e-handlare och solenergi.

Mer kortsiktigt är det snarare på kundsidan vinnarna finns. Flygbolag och kryssningsfartyg tjänar på snabbt på fallande oljepriser. Det gör även ekonomier som Turkiets, Indiens och Japans. Även Europa är nettoimportör. Fallande oljepriser påverkar även inflationen. Visserligen brukar centralbankerna framhålla att de bortser från det men troligen skulle det ändå bromsa ränteuppgången.

För att knyta ihop det. Problemet med att försöka spekulera emot olja utan att gå rakt emot i form av något slags blankning är att det är svårt att spekulera i hur en svag utveckling för oljan slår. Personligen brukar jag sällan spekulera emot varken aktier eller branscher. Helt enkelt för att det är för svårt. Det räcker långt att helt enkelt avstå från att inkludera dem i portföljen.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 

Som vanligt vill jag också puffa för att om ni gillar det jag skriver och filmar och vill bidra till något bra – lägg en slant på min insamling till SOS

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här