brevlåda

Läsarfråga: ska jag sälja i börsoron?


Läsarfrågan

Jag har lagt märke till att många hämtar hem mycket nu, är det inför presidentvalet i usa? Är det så att även jag som äger väldigt få aktier(i antal) bör överväga att plocka dessa för att sedan köpa tillbaka när markanden har lugnat sig? Vet att det inte finns något definitivt svar här men hade uppskattat lite input!

Mvh

Pingala på Shareville

 

Aktiv eller passiv investering?

Ska jag vara aktiv eller passiv när oron ökar? Det är en av de allra vanligaste frågorna jag får. Det är också en fråga jag besvarat flera gånger, i princip i samband med varje turbulent period på börsen. Svaret ligger i vilken typ av investerare du är.

De flesta forskares svar vilar på två premisser. Den första är att priser på börsen för det mesta återspeglar känd information och kända risker kring marknaden och de olika bolagen. Den andra är att eftersom antagandet är att investeringar ger avkastning så är det fel att hålla likviditet, som ju möjligen kan ge ränta.

Det går att bygga ut det argumentet med att även om marknaden är fel prissatt under en period av oro, så är frågan om en småsparare har rätt information för att bedöma vad ett mer riktigt pris är.Ett aktuellt exempel är det amerikanska valet. Antag att du bedömer att Donald Trumps chanser att vinna är underskattade. Vad ska du dra för slutsats om det? På kort sikt finns det goda skäl att tro att reaktionen skulle bli en nedgång på börsen men redan med ett bara något längre tidsperspektiv blir det snabbt svårare att spekulera.

Något som blev tydligt efter den överraskande börsuppgången efter Brexit. Den som rätt hade tagit hänsyn till att politikerna skulle vela men att stimulanser och billigare pund skulle komma med en gång fick betalt för sin analys. Så djupt var det dock få både proffs och amatörer som läste situationen.

Allt det här är starka argument för det som kallas buy-N-hold. För de flesta investerare är det ett bra beslut att köpa och behålla sina innehav under längre perioder.

 

Möjligheten att vara aktiv

Jag brukar dock framhålla att misstron mot aktivitet är lite överdriven. Om marknaden alltid är rätt prissatt, då skulle det ju inte spela så stor roll hur mycket man sålde och köpte om aktiehandel var gratis. Numera är den faktiskt billig, åtminstone hos nätmäklarna. Jag sköter vår portfölj aktivt och vi ligger på en årlig kostnad på under 0,2 procent av kapitalet.

Kostnaden för att dra ned exponeringen är inte heller så hög. Aktier avkastar i snitt runt 8-10 procent om året. Den om sänker aktieandelen 10 procent under 1 månad om året drar det ned den förväntade avkastningen med runt 0,08 procent.

Det är dock kostnader, så det är den aktive som måste argumentera för sitt val, inte den passive.

 

 

Rysk roulette-fällan

Ett antagligen felaktigt antagande om oro i en aktie eller på hela marknaden är att det är bra tillfällen att investera utifrån argumentet att marknaden ”oftast överreagerar”. Jag skriver antagligen, för det är svårt att forska om händelser som inte hänt. Problemet är nämligen att vid oro så är sannolikhet och konsekvens ofta vitt skilda mellan det bra och det dåliga utfallet.
Det här brukar jag beskriva som att man ska akta sig för rysk roulette. Fem gånger av sex går det bra men den sjätte är det en Lehman Brothers eller en Enron som smäller. Det här är argumentet för att aktiepriser oftast hämtar sig efter perioder av oro. De flesta olyckor inträffar aldrig. Den som förstod vad Lehman Brothers ledde till skulle förstås ha sålt trots den stora initiala nedgången.

Jag kan tycka att det är att spela på rädslan hos småsparare att säga att använda förenklande uttryck som att ”sitta still i båten”. Investeringar är en serie beslut och det enda rimliga rådet är att alltid försöka fatta så bra beslut som möjligt givet den information man har tillgång till. För många sparare är det att förbli en passiv och långsiktig investerare. Det har dock inget med själva oron att göra.

 

Marknaden är inte så hispig som du tror

Valet att vara aktiv eller passiv ska alltså inte bero på en allmän uppfattning om att marknaden är för hispig i sina reaktioner. Det är förstås en teori man kan ha men det finns i så fall lika mycket som talar för motsatsen – att marknaden reagerar för långsamt när ny information kommer. Det är ju det som är argumentet bakom teorier om momentum, dvs. att aktier och marknader som stiger eller faller ofta fortsätter med det under en period.

Det är som jag beskriver Sparskolans avsnitt 8 Bra beslutsfattande lätt att göra sig inre bilder av hur marknaden fungerar. Det är svårare att bevisa att det verkligen är så.

 

Varför vara aktiv?

En av mina poänger är att aktiv måste få betyda aktiv. Det finns inga säkra vinnare eller pengamaskiner – i vart fall inte i betydelsen strategier som låter dig slå marknaden utan att du specifikt kan identifiera varför priset är fel vid en viss tidpunkt.

I Sparskolans avsnitt 5 Konsten att leta vinnaraktier tar jag upp beslutsregeln att den aktive måste kunna beskriva vad som är fel med det nuvarande priset, hur det går att veta att det är fel och hur mycket det är värt. Det är en bra beslutsregel för den som vill spekulera i börsoro att följa.

 

Spelar portföljens storlek någon roll?

Det behöver dock inte vara spekulation att agera vid börsoro. Det kan också vara ett individuellt val att vilja sänka volatiliteten i den egna portföljen. Ett vanligt skäl är en kort planeringshorisont – den som ska betala insatsen till lägenheten med sparandet kanske inte är så intresserad av att spela med en upp- eller nedgång på 10 procent i portföljen.

I dagens fråga ingår vinklingen om det spelar någon roll om det är en stor eller liten aktieportfölj vi talar om. Det som påverkar bedömningen är inte storleken i absoluta termer utan vilken roll aktier har i ditt samlade sparande, din tidshorisont och din inställning till risk.

Allmänt sett verkar många långsiktiga sparare lägre risk och förväntad avkastning än de sannolikt vill ha. Särskilt bland kvinnor finns det en del som tyder på att risktagandet kan vara för lågt utifrån sparmålen. Sedan finns det, och här dominerar männen, sparare som tar större risk än vad de verkar vara medvetna om.

Börsoro betyder att risken, mätt i volatilitet, stiger i alla portföljer. En person som medvetet vill ta låg risk ska förstås sälja medan den som tar hög risk kan knuffas upp till mycket hög risk. Samtidigt är ju poängen med låg risk att klara av svängningar som de vid börsoro. För de flesta försiktiga sparare är det antagligen bättre att ligga kvar i sina investeringar. Den som, likt frågeställaren, har en låg anden (som jag tolkar det) av sin besparingar i aktier kan alltså säkert lugnt sitta still.

 

modell-for-krishantering-160417

 

Spekulera i volatiliteten

Sedan går det att spekulera i själva volatiliteten. Det är många priser på marknaderna som ska regleras samtidigt vid börsoro. Ett klassiskt resonemang är att söka efter aktier som reagerat på oron men som egentligen inte är så berörda av den möjliga händelsen. Det skulle exempelvis kunna vara en svensk bostadsbyggare som JM vid, säg, en börsoro orsakad av minskade kinesiska investeringar. En aktiv investerare kan också vilja ha en kassa för att reagera på rörligheten på börsen.

 

Så gör jag

Vi har en aktivt förvaltad portfölj. Läsare av bloggen vet att jag kontinuerligt försöker analysera börsen och diverse bolag. Jag har dock inga illusioner om att på lång sikt slå index. Det gör inte mig så mycket för jag har bra koll på att vi har en bra riskspridning och att vi inte har för höga kostnader för sparandet. Kan jag identifiera någon bra investeringsmöjlighet är det bra men det viktigaste för mig är att jag har ordning på våra investeringar.

Det viktigaste tycker jag är att den som läser bloggen är vara medveten om att det inte finns något som helst stöd för att en aktiv förvaltning som vår eller alla olika fonders skulle fungera. I det senare fallet äts eventuell överavkastning med råge upp av avgifter. Åtminstone när resultaten generaliseras och jämförs på det professionella sätt som forskare gör. Framför allt säger inte historisk avkastning något om framtiden.

Så det är väl helt enkelt så – det är inte hela världen om du är passiv eller aktiv ens under en börsoro. Däremot är det viktigt att inse att aktiv betyder aktiv och inget annat. Det innebär att bilda sig en egen uppfattning om varför marknaden eller priset på en aktie ser ut som det gör vid en viss tidpunkt. Min bild är att många genar en aning här och fattar aktiva beslut utan att ha lagt ned den tid det kräver eller vara medvetna om vad valen innebär. Det är dumt.