Källa: TradingEconomics

Hur spela med valutor i aktieportföljer?


Hur använder jag valutor i våra investeringar är en populär fråga. Mer än andra är ett svar. Ett annat är att jag gör det både defensivt för att minska risker och ibland offensivt för att satsa på något jag tror ska hända. Fast för mindre hyperaktiva än mig kanske det finns en lättare väg.

Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville 

 

Frågan

 

Effekter på flera nivåer

Valutaeffekter slår på lite olika sätt. Småsparare noterar främst kursen de får på sin aktie eller fond. Det är oftast den minsta frågan i sammanhanget.

Till att börja med förändras valutakurser för att något hänt i de ekonomierna. Jag har skrivit ett tidigare svar om mekanismerna bakom växelkurserna. Det är främst förväntningar på räntan, inflationen och risken för framtida förändringar i dem i respektive land som styr.

Det i sin tur är faktorer som kopplar tillbaka till viktiga och verkliga delar i respektive lands ekonomi. Ofta stiger värdet på ett lands valuta om dess produktion utvecklas bättre än omvärldens och inte minst om handelsbalansen stärks. Det finns många andra faktorer i spel också, som inflationsförväntningar och inte minst hur centralbank och politiker agerar.

 

Köpa något värdebeständigt i rätt valuta

Det första sättet att agera på valutor är att köpa eller sälja beroende på situation något med både kostnader och intäkter i en viss valuta. Det enklaste exemplet är en fastighet. Dess pris kommer i stort sett baseras på lokal efterfrågan och oftast på lokala kostnader. För vår del skulle jag till exempel gärna se att kronan stärktes mot euron, eftersom vi någon gång skulle vilja köpa hus på Rivieran.

Många har de senaste åren framgångsrikt spekulerat i amerikanska REIT:s, dvs investeringar i fondliknande bolag som äger fastighetsportföljer och ofta delar ut bra årlig utdelning till investererna. Det har hänt att jag gjort den här typen av spekulationer i vår portfölj – exempelvis när vi för några år sedan köpte Deutsche Wohnen.

Det är viktigt att vara medveten om att det här är mycket valutakänsliga investeringar. Du kan i de här fallen som investerare räkna med att den rörelse som är i valutan kommer ovanpå den rörelse det är i värdet på din investering. Något som kan vara intressant som spekulation men förstås också medför risk.

 

Spekulera i ekonomins och valutans medvind

Annars är den första utgångspunkten är att det går bra för länder vars valutor stärks. Det kommer i sin tur leda till att valutan stärks ännu mer. Medvinden kan hålla i sig ett tag och du kan då få det läge som är världens mest spridda valutatrade går ut på. Du köper en tillgång som sedan stiger i värde i den aktuella valutan men ännu mer i din valuta.

Proffsen gör en sådan här carry trade, som det kallas, i statsobligationer och finansierar den genom att sälja obligationer i landet vars valuta och räntor de tror ska gå tappa.

Så avancerad är jag inte men det händer att jag ökar på en börs delvis baserat på min syn på kombinationen av ekonomin och valutan. Så gjorde jag med framgång i USA för några år sedan och nu i år mindre lyckat genom att satsa mer i Sverige.

 

Bolagets kostnader och intäkter

Mer spritt bland vanliga sparare är att ta hänsyn till hur bolagen påverkas av valutaförändringar. Ett bolag med intäkter i en valuta och kostnader i en annan gynnas om valutan där intäkterna genereras stärks och vice versa.

Det här är något många tar hänsyn. Mindre känt är att priskänslighet och möjlig försäljningsvolym också spelar stor roll. Om kostnaderna på socker stiger men alla höjer priset på godis och kunderna fortsätter köpa, då blir effekten liten.

Tvärtom har det ibland varit på klädmarknaden. Där har prispressen nedåt fortsatt oavsett hur valutorna gått vilket slagit extra hårt mot bolag som likt HM haft en olycklig valutamix de senaste åren. När det gäller volymen så säljer normalt till exempel en gruva allt den utvinner. Det kostar vad det kostar och därför blir vinsten mycket beroende av valutakursen. Boliden kan få vara ett exempel på det.

Sedan finns det bolag som fungerar lite som den valutatrade jag beskrev ovan. När den svenska kronan är svag samtidigt som andra länders efterfrågan är hög kan vinsterna rusa för en del verkstadsbolag. Faktum är att hela Sverige är en lite öppen exportberoende ekonomi. Därför går det i praktiken att se ett köpläge i svenska aktier om kronan är billig eller ännu hellre på väg att bli billigare samtidigt som världskonjunkturen är på väg upp.

 

Rena felprissättningar i aktier

Slutligen ska jag peka på ett fenomen som är svårt att avgöra om det finns men som många av oss som investerar till och från upplever. Nämligen när aktier i vissa valutor och på vissa börser prissätts annorlunda en liknande bolags aktier på andra börser. Det är väldigt svårt att belägga att det här verkligen förekommer. Det finns ju så många sätt som priser justeras i hela den komplexa världsekonomin för att verkligen avspegla rätt pris men ändå är det till exempel en spridd iakttagelse att teknikaktier är dyrare i USA än i Europa.

På samma sätt kan det absolut förekomma att det går att göra rena valutavinster genom att köpa utländska aktier om den svenska kronan försvagas och vice versa om kronan stärks. Oftast är det dock någon av de tidigare nämnda faktorerna som då är i spel. För egentligen spelar det ingen roll i vilken valuta en aktie är noterad i. Det spelar ju ingen roll, eftersom det du köper är bolaget. Det har sina intäkter och kostnader i några valutor och det är det som bestämmer värdet i teorin helt oberoende av i vilken valuta du handlar aktien.

 

Några reflektioner

Svaret på frågan är alltså att jag använder valutabedömningar en hel del i våra investeringar. Kom dock ihåg att jag är en ordentligt aktiv investerare. Det vanligaste rådet är att inte titta så mycket på valutor. Det kanske främst utifrån att de faktiskt är en variabel som mer än andra rör sig fram och åter (även om det finns undantag med valutor som under mycket lång tid rört sig i någon riktning).

Ett annat skäl att inte trassla in sig för mycket är att valutabedömningar är notoriskt svårt. Jag är ju en intresserad amatör och egentligen är det här nog mest en fråga för valutaproffs. Kanske kan därför ett bra alternativ till att spekulera i valutor vara att äga tillgångar med inriktning på lite olika delar av världen. Då följer en riskspridning även ur valutaperspektiv med in i portföljen utan att du behöver fundera mer på saken.

Jacob Henriksson, Gottodix

Nästa Veckan siktar jag på att publicera den 2 januari. Här är den senaste.

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.