Välja konto: Investeringsparkonto (ISK), kapitalförsäkring eller aktie- och fonddepå?


Tillbaka till Allt du behöver för ditt sparande

Vilken kontoform passar dig?

När du investerar i fonder eller aktier behöver du ett konto att ha sparandet på. Det är inte konstigare än att du behöver ett löpande konto och ett sparkonto för att ha dina pengar på. Valet av konto har främst en effekt – vilken skatt du betalar. Det finns tre sorter att välja på:

  • aktie- och fonddepå
  • investeringssparkonto
  • kapitalförsäkring

Det enkla valet – det du behöver läsa

Skatteregler gör att vanliga sparare ska ha kontanter på bankboken men förstås på ett konto som ger bra ränta. Sparandet passar bättre på ett investeringssparkonto samt i vissa fall på i den närbesläktade kapitalförsäkringen.

Har du orealiserade vinster eller förluster kan du vilja tajma när du flyttar dem från aktie- och fonddepån. Var dock inte alltför besatt vid skatteeffekten – andra faktorer som avgifter och inlåsningseffekten av att du inte byter ut dåliga aktier eller fonder spelar också in.

De allra flesta ska alltså välja investeringssparkonto. Det är så makthavarna tänkt och reglerna är utformade utifrån det. För de flesta är det fel att lägga alltför mycket tid på att överväga andra kontoval. Andra faktorer som avgifter får större effekt och framför allt är det viktigare att komma igång med sparandet.

Det här är ett bra och enkelt konto, där du kan koncentrera dig på investeringarna istället för att fundera på skatteeffekter eller hur du ska deklarera. Undvik onödigt mycket kontanter på kontot och du får vissa, för de flesta marginella, begränsningar i hur du kan investera.

Dessutom behöver du tänka till om du har mycket utländska aktier eller har familjeförhållanden där du enkelt vill föra över pengarna till någon annan. Är du en avancerad investerare som behöver ha alla typer av investeringsinstrument eller köper aktier utanför de stora utländska börserna blir valet också mer komplicerat.

I annat fall välj investeringssparkontot direkt.

 

Rätt konto om du har speciella förutsättningar

I aktie- och fonddepån skattar du för varje vinst men kan göra avdrag för dina förluster. Numera är det få småsparare som väljer att sätta in nytt sparande i den här kontoformen. En stor anledning är att du behöver deklarera alla dina försäljningar av aktier och fonder om du väljer den här kontoformen. Dessutom får du lägga tid på frågor som vilka vinster och förluster du kan kvitta mot varandra för att få ned skatten.

Skattemässigt är det här att föredra främst om du investerar med mycket låg förväntad avkastning eller om du investerar i en portfölj med riktigt riskabla aktier – exempelvis i så kallade ”förhoppningsbolag”.

Låg avkastning kan du exempelvis ha om du i första hand söker efter ett konto med bankränta eller enbart köper korta räntefonder. Kontanter du inte tänker använda till investeringar ska du alltså inte ha i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto. Då kan skatten i värsta fall överstiga avkastningen.

Det andra exemplet, med många riktiga högriskplaceringar, är lite teoretiskt. Tanken är att om du vet att du kan få riktigt stora förlustavdrag kan det vara bättre med en aktie- och fonddepå. Inget en vanlig sparare behöver fundera kring.

Däremot är det en situation många sitter i att det har placeringar med orealiserade vinster och förluster i sin aktie- och fonddepå. Då kan det skattemässigt finnas poänger att matcha försäljningar och andra delar av din deklaration, exempelvis en bostadsförsäljning, så att du minimerar skatten.

För investeringssparkontot beskattas hela det insatta beloppet med en skattesats som styrs av statslåneräntan. Enkelt uttryckt så är skatten högre om inflationen stiger och vice versa. Nu är som bekant inflation och räntor mycket låga och med dem skatten på den här sparformen. För 2017 är skatten 0,375 procent.

Det är lite överkurs men skatten har beräknats som 30 procent av en schablonintäkt på ditt sparande. Den är statslåneräntan den 30 november inför året skatten avser plus 0,75 procent. För 2016 blev den 1,4 procent. På den nivån krävs alltså inte en särskilt hög förväntad avkastning för att skatten ska bli högre på aktie- och fonddepån men det är å andra sidan få bankböcker som kommer upp i den räntan.

Du får kvitta din schablonintäkt mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Det gör Skatteverket automatiskt i samband med din deklaration.

Det finns några begränsningar i vad du kan investera. Många men inte alla världens börser är tillgängliga, du kan exempelvis inte blanka aktier och det är inte alltid du kan vara med i alla nyintroduktioner. Begränsningarna har för den vanlige spararen liten effekt, särskilt eftersom du alltid kan komplettera med ett extra konto om du enstaka gånger behöver göra någon annorlunda affär.

I övrigt gäller att du äger fonder och aktier direkt, inte indirekt som i en kapitalförsäkring. Det gör att du får rösta på stämmor och att vanliga arvsregler gäller. Precis som för aktie- och fonddepån är du omfattad av insättningsgaranti och investerarskydd.

Det finns en viktig begränsning men något teknisk begränsning till. Om du har underskott av kapital, exempelvis från bolån, så får du bara räkna av upp till 500 kronor i utländsk källskatt. Om den är 15 procent innebär det att över drygt 3300 kronor så blir dina utländska utdelningar dubbelbeskattade. Det beror förstås på vilka bolag du äger men ligger du över 100 till 150 tusen kronor i utländska aktier och har ett underskott av kapital kan det här vara något att titta på.

Det blir dock en hel del finlir för i kapitalförsäkringen kan du inte kvitta bolånekostnaderna mot schablonintäkten som i ISK. Dessutom går det att påverka förutsättningarna genom att flytta ränteavdraget för bolånen mellan makar som tagit lånet gemensamt. Krångligt med andra ord – här är en bra artikel ur Privata Affärer. Grundregeln är att om du har höga utländska utdelningar är det värt att börja titta på kapitalförsäkringen.

Kapitalförsäkringen beskattas i huvudsak på samma sätt som investeringssparkontot. Det du äger är dock en försäkring och dina tillgångar ägs formellt av försäkringsbolaget. Du har en förmånsrätt inte en äganderätt. Det här har i normalfallet inte så stora konsekvenser när det kommer till din trygghet. Det är bara i extrema lägen det kan spela roll i form av säkerheten hos den som tillhandahåller försäkringen.

Mer direkt är effekten att du inte kan rösta på bolagsstämmor och att din schablonintäkt inte får kvittas mot underskott i kapital.

Det finns också vissa skillnader i hur ditt kapital beräknas mellan investeringssparkontot och kapitalförsäkringen. Det blir dock lite för detaljerat för den här genomgången. En möjligen mer väsentlig skillnad är att i kapitalförsäkringen kan du utse en utvald förmånstagare och därmed enklare styra vem som ska få pengarna om något händer dig.

 

Läs mer

Här hittar du Nordnets beskrivning av kontovalet

För den intresserade har Gunther Mårder skrivit om investeringssparkonton, kapitalförsäkringar eller aktie- och fonddepå på Nordnetbloggen.

Mer information finns också på Skatteverkets sida om investeringssparkonto.

 

Stöd SOS Barnbyar

Bidra till en bättre värld och ge mig en puff för den här filmserien