microphone-1209816_1920

Pension: Söderberg & Partners dåliga råd


Ansvaret i att ge dyra råd om din pension

Jag blir ledsen och arg över hur dåligt fondmarknaden fortfarande fungerar. Det är en jämn ström av läsare och tittare som hör av sig med frågor om dyra och dåliga råd de fått. Särskilt i de viktigaste sparandet – till pension. Problemet med dålig rådgivning och hur man kan tänka istället när man ska välja fonder tar jag ju upp i avsnittet av Sparskolan om att ”Fixa Fondportföljen”.
 
De senaste kommer från Söderberg & Partners. Det rekommenderar en uppsättning fonder som i praktiken blir en indexföljande globalfond. Det till en läsare som ska spara passivt till pension. Det vill säga en person som väljer att lita på rådgivaren och inte själv kommer att analysera förslagen vidare. Den enda skillnaden mot en indexfond är att deras råd om pensionssparande kostar 1,42 procent i avgift.

Allt annat än index måste motiveras

Det är 14 gånger så mycket som indexalternativet SÅFA och sju gånger som mycket som en billig globalfond. Det är dessutom en tredjedel av den förväntade avkastning du får på aktier (om den riskfria räntan räknas bort).
 
I deras reklam heter det ”Väl underbyggda råd gör skillnad”. Kolla gärna in vad de där ”väl underbyggda” råden kokar ned till i mitt svar.

Ska spararen följa råden i blindo?

Några saker lyser helt med sin frånvaro. En marknadsbedömning, en analys av fondernas innehav. En samlad sammanställning av innehaven i portföljen. Argument för varför de i strid mot empiri och forskning inte föreslår indexfonder ens som bas i sparandet. En förklaring till en fondfördelning som bland annat dubblerar med dyra Sverigefonder trots att den breddning gör att du får en indexfond med hög avgift.
Så nej, jag vet inte riktigt vad ”väl underbyggda råd” betyder i det här fallet. Det är åtminstone inget de förmedlat till läsarens som ställer frågan.
 
Söderberg & Partners skryter också med att de har nordens största analysavdelning. Ska vi gissa att en anledning till att de föreslår så dyra fonder är att den behöver finansieras?
 
Portföljförslagen läsaren Fredrik fick och mitt svar hittar du i det här inlägget på Molekylär Ekonomi.