börsen


hand-1248053_1920
Det är mer än ett år sedan jag skrev om att ekonomin var fast i ett slags ”Måndag hela veckan”, ni vet filmen om att börja om varje dag som samma måndag. Det var ett ständigt slit mellan skuldoro, stimulansförhoppningar och tankar om normalisering. Det där gav en mycket speciell […]

Börsvärlden dras isär

baby-784609_1920
Det fanns en del intressant i Vitrolifes rapport, som att bolaget verkar vinna marknadsandelar men att nya produkter säljer sådär. Allt överskuggades dock av att marknaden verkade ha räknat fel på bolagets långsiktiga (nu något lägre) marginaler. Det triggade den svåraste frågan både i Vitrolife och på hela börsen just […]

Analys av Vitrolife efter rapporten