gor-ditt-barn-rikt

Recension: Gör ditt barn rikt 1


Kloka, självständiga och med alla möjligheter i världen. Så vill vi rusta våra barn inför att de kliver ut i världen. Synd då att området ekonomi och sparande kan kännas så svårt att många vuxna blundar för det. Onödigt, för nu finns boken du borde läsa på näthandlarens hyllor.

 

 

Reklam: Det går alltid att följa vår familjeportfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville. Ovan min lilla modellportfölj för fondintresserade. 

 

En pärla om att välja barndom

Jag fick vara med och faktagranska boken ”Gör ditt barn rikt” av Jan Bolmeson och Charlie Söderberg. Det var ett sant nöje. Jag ska strax berätta varför. Jag måste dock först inflika att jag inte riktigt vet vad som är god ton när det kommer till recensioner. Min blogg Molekylär Ekonomi finns ju med i tipslistan på slutet av boken, så på det sättet är jag väl inte riktigt opartisk. Dessutom gillar jag sedan tidigare det författarna gjort för allmänbildning inom ekonomi. Så ni får väl ha det i minnet när ni läser recensionen. Det sagt tycker jag det här är en både bra och viktig bok.

gor-ditt-barn-rikt

Den inledningen kanske behövdes. För mitt övergripande omdöme är att den här boken är verkligen en riktig pärla. Det jag gillar är den uppriktigt utforskande formen kombinerad med anslaget att diskutera relationen barn-vuxna-ekonomi i en ton som är, ja, vuxen. Det är inte mästrande och eller förenklat. Det här är en bok som i ordets bästa bemärkelse är folkbildning men därtill en filosofisk och psykologisk undersökning av våra tankar om föräldraskap, konsumtion och livsval.

Stora ord. Jag ska förklara och börjar med en invändning mot ofta återkommande tankar om barn och ekonomi.

 

Spara, slösa och strunt i det

Hur ska en familj tänka kring sin ekonomi? Psykologiskt tänker vi gärna i små lådor och gärna med lådor i lådorna. Det ska vara ett konto var för barnens sparande. Kanske ska det därtill vara bosparande? Plus några konton var för oss vuxna. Något för pension, något för buffert plus kanske något annat för sparande till semestrar, bil eller liknande? Fast de köpen kanske görs med kreditkort eller separata lån?

Lägg till det en uppsjö försäkringar. Hem-, liv-, sjuk-, barn-, låne- och arbetslöshetsförsäkringar. Pensionerna delas som bekant automatiskt upp i lådorna allmän, dina olika tjänstepensioner och din privata (som numera ska nysparas i ISK inte IPS).

Sedan ska vi delas in i Spara och Slösa. Kanske format i en moralitet om dygden i att skjuta konsumtion på framtiden gärna ända in i evigheten. En modern variant av den klassiska serien om Spara och Slösa är rörelsen #Sparadkrona och fenomenet med olika snålbloggare. Målet är en framtida frihet genom att nå ett ekonomiskt oberoende. En ännu mer extrem variant är olika former av prepping som förbereder sig för allehanda hot och katastrofer i vår omvärld.

Är det här ekonomi? Är det något som samhället, forskare eller andra föräldrar under epitet kunskap kan lära ut till dig som fått barn? För mig är svaret nej på de här frågorna. Du kan med god objektivitet säga att du behöver lära dig hålla din ekonomi i form och förstå konsekvenserna av dina ekonomiska val. Det är kunskap, att jämställa med kunskapen att äta bra och röra på sig.

Ingen kan ta miste på drömmarna hos författare vars bok heter ”Gör ditt barn rikt – från veckopeng till förmögenhet”. Det här är dock en bok som sträcker sig längre än till det banala eller moraliserande. Det är en bok som visserligen bygger på en övertygelse men som på allvar tar sig an de frågor som dyker upp i mötet mellan barn och vuxen.

I alla delar är författarna öppna för att du ska tänka igenom vad du själv vill och varför samt att dina barn behöver göra samma resa. Bokens dubbla agenda är att locka dig som förälder att se lusten i ekonomi och att sedan föra den vidare till dina barn. Jag tänker när jag sitter och läser på en annan av mina favoriter ”Ditt kompetenta barn” av Jesper Juul. En bok som påverkat hur jag själv försöker vara som pappa till två småknattar.

Dialogen både i bokens form och som budskap om hur du möter dina barn en bärande tanke i boken. Fast det är inte en falsk jämlikhet. Du som förälder har en särställning i den här relationen både mot barnet och mot omgivningen. Det här ser Söderberg och Bolmeson också. Det är en mycket speciell och för det mesta underbart rolig roll att få vara med och leda barn framåt i livet. Det är dock en självständig individ du är med att forma. För att låna ett citat Waldorfpedagogiken gärna använder.

”Utbildning handlar inte om att fylla en hink utan om att tända en eld.”
William Butler Yeats

Precis så är den här boken skriven. Det är en styrka, men visst, en del drag av moralismen i Spara finns det. Exempelvis i rådet att barnets veckopeng ska delas upp i, av föräldern bestämda delar, att konsumera, ge till välgörenhet, spara till framtida konsumtion och investera för att öka barnets förmögenhet. För min del tycker jag användning av pengar är något barnet själv bör utforska.

 

Konsten att vara förälder

sun-451441_1920

Fast visst kan du till dina barn vilja förmedla att du ser det som en dygd att vara strävsam och spara. Du kanske också vill berätta om den känsla av frihet ett sparat kapital kan ge och du kanske, likt preppern, oroar dig för konkreta händelser i ditt barns framtid som du vill förbereda dig inför. Exempelvis att det kan vara dyrt att skaffa sig körkort eller sitt första boende.

En bok om barn och ekonomi handlar därför närmast automatiskt om minst tre ämnen:

  • kunskap du som förälder ger dina barn om pengar, ekonomi och deras förhållande till olika livsval
  • en dialog om vem barnet vill bli och vad du som förälder accepterar (ja, ett tag har du den makten)
  • ett självpåtaget uppdrag till dig som förälder att lämna över goda förutsättningar till dina barn

Det här är tre olika områden. En klok framställning bör förstå det, se kopplingarna mellan dem men ändå inse att de sätter dig som förälder i tre olika lägen.

I det första måste det vara fakta och kunskap som bestämmer, både du och dina barn måste underkasta er att det i samhället går att låna pengar och att det i så fall kostar ränta. Det spelar ingen roll hur mycket Spara du är som person. I en ekonomisk bildning ingår det att förstå även begreppet låna. Det finns inte heller något att diskutera kring att när dina barn går ut i livet måste de kunna försörja sig själva och i mycket själva vara förberedda för livets ibland obehagliga överraskningar.

Det här kräver konkretion och förståelse både av hur barn och vi vuxna tänker. Det är det inte så dumt att få en genomgång med ”gör så här” av.

Din uppgift som förälder i den här delen är att säkerställa att dina barn klarar sig. När du gör det behöver du vara medveten om att du själv bär runt på diverse förutfattade meningar om ekonomi, pengar och förstås allt annat. Charlie Söderberg, känd från bland annat Lyxfällan, tar i sin del av boken upp en rad träffande citat för olika personligheter.

Pengar växer inte på träd

Det krävs pengar för att tjäna pengar

Man måste jobba hårt om man ska få något här i världen

Inget är gratis

Man pratar inte om pengar

Pengar är inte allt

Den som är satt i skuld är inte fri

Rika människor är giriga

Söderberg noterar också helt korrekt att de flesta av oss faktiskt lärt sig om ekonomi främst från sina föräldrar. Ibland från föräldrar som själva kämpat för att få ordning på sin ekonomi. Alternativt från föräldrar vars vardagsekonomiska kunskaper aldrig testats av verkliga utmaningar. Det krävs helt enkelt en viss ekonomisk allmänbildning och det är din uppgift som förälder att bibringa dina barn den så öppet och sanningsenligt som möjligt.

Den andra rollen du som förälder har är som sparringpartner och ska vi vara ärliga även i delar formgivare av dina barns tankar och drömmar. Det här benämner författarna med rubriken Ge barnet vad det behöver istället för vad det vill. Tankefiguren är att föräldern utmanar sina barn att tänka själva och testa olika rimliga alternativ. En rubrik är att barn behöver konsekvenser av sina handlingar.

Det är inte så drastiskt som det låter, för en del av att vara barn är att andra förutser och tar hänsyn till de konsekvenser dina handlingar kan ge. Det vore ju exempelvis lite drastiskt att låta små barn springa ut i vägen för att visa på vad det kan leda till. Det kompenserar vi vuxna instinktivt genom att istället skrika och skälla när barnet är på väg ut bland bilarna. Vi ger en artificiell och känslomässig konsekvens för att vi instinktivt vill förmedla allvaret i den verkliga konsekvens som skulle inträffat om vi inte ingripit.

Steg för steg och på område efter område behöver dock orsak och verkan knytas ihop av den som växer upp. Här ger boken konkreta tips och råd kring vad de flesta barn klarar och inte klarar i olika åldrar. Det är nog uppskattat av många. Även av mig men jag återkommer till den ibland utstakade väg boken lägger för vad föräldrarna vill att barnen ska bli.

Jag är inte alls säker på att mitt mål är att våra barn ska spara sin veckopeng. Ska jag vara hyperrationell är pengar närm man är liten en lika knapp resurs som kondition är i livets slutskede. Om vi nu tar ett föräldraperspektiv och helt bortser från viktiga saker som pokemonkort – är det bättre att barnet använder sina pengar till en pianolektion eller till att spara i en indexfond till körkortet?

Det är när de här frågorna poppar upp som Gör ditt barn rikt tar steget från bra till pärla. För just som jag som läsare sitter och tänker ”tycker han jag” så svarar Bolmeson och Söderberg att det bara är deras åsikt. Sedan vidgar de perspektiven och tar med hjälp av forskningen stöd i de frågor vi som föräldrar måste reda ut om vi inte vill att våra barn ska växa upp i den ekonomiska nihilism som många av oss faktiskt landar i.

Vi kan förstås förmedla att alla tycker olika, att det är subjektivt att spara eller slösa, att det väl inte gör något att pröva det där SMS-lånet eller ungefär vad som helst. Värst är att vi kan förmedla att vi vuxna inte har någon samsyn alls och inte överhuvudtaget tänker på sådant som hur räkningarna ska betalas, hur bostadsrättsföreningens avgifter ska ändras, vilka skatter vi vill att samhället tar ut och hur vi tänker kring vår egen karriär och lön, vilken lån vi väljer att ta samt allt om vad vi sparar i och drömmer om.

Det är bara det att det är inte sant. De här är frågor som på olika sätt och i olika omfattning tar upp en hel del av vuxenlivet. Det är många konkreta exempel och punktlistor i den här boken. Här är en av dem som ställer frågorna du behöver reda ut som förälder:

Hur skapar vi en öppen miljö med högt i tak där vi som familj kan diskutera ekonomi och pengar öppet?

Hur ska barnen få tillgång till sina pengar?

Vilka är våra egna värderingar och attityder kring pengar?

Vad kommunicerar vi kring pengar?

Hur vill vi strukturera barnens inlärning kring pengar och ekonomi?

Hur ska vi förhålla oss till och hantera barnens olikheter i hanteringen av pengar? Efter utvecklingsbehov i livet, personlighet, behov eller något annat?

Hur ska vi förhålla oss till reklamens påverkan och det grupptryck som barnen utsätts för när det kommer med sina önskningar om köp?

En lista frågor jag som förälder kan säga är högst närvarande under en barndom. Den som letar råd och konkreta tips får det i form av författarnas erfarenheter och andras reflektioner. Det fina är dock att både Söderberg och Bolmeson har ett sätt att förhålla sig till ämnet som aldrig kliver över gränsen till det du måste bestämma själv. De säger bara vad du ofrånkomligen måste ta ställning till och hur de själva tänkt i liknande situationer. Sannolikt med effekten att en generation barn kommer ändå kommer att växa upp formade av tips och trix som först testats på Freja och Primus.

 

Ställ undan lådorna

russian-1090697_1920

Allt detta positiva sagt så finns det samtidigt ett stråk i boken av att förstärka tänkandet i lådor. Diskussionen om veckopeng är ett bra exempel. Tanken är att genom att dela upp den i delar så lär sig barn en god hushållning.

Jag tror så här. Du har bara ett liv och faktiskt bara en ekonomi. De där ska matchas så att du klarar det du vill och måste göra över tiden. Sedan är det en i stora delar separat fråga hur du bäst förvaltar din ekonomi. Strikt ekonomiskt är det antagligen effektivt att samla alla pengar i en likvid del – din buffert – en del med sparande och så en del med ekonomins hävstång – dina lån.

Ungefär så fungerar företag och jag har vid några tillfällen skrivit om tankeexperimentet Familjen AB. Det går att planera familjeekonomin med begrepp som kassaflödet du får från ditt arbete, investeringarna livet kräver samt avvägningen mellan risk, tillväxt och utdelning i livets olika skeden. Det är en beskrivning som väcker andra tankar om familjeekonomin än de som beskriver tillvaron som lådor där du ska ha ett konto och en lösning i varje. Svaret på frågan om hur stora lån du bör ha får exempelvis ett helt annat svar.

Den som ser sin ekonomi som en helhet svarar antagligen. Låga alldeles i början när riskerna är höga. Sedan allt högre när jag investerar i kunskap och boende. För att slutligen låta lånen trappas av när din ekonomi som pensionär förvandlas till en utdelningsmaskin. Vad du ska belåna? Sannolikt det där risken är och kostnaderna är lägst, dvs i ditt boende. Hur mycket ska du låna? Troligen så mycket så att ditt liv får bästa möjliga förutsättningar att bli bra både nu och framåt. Möjligen så mycket att du får den rätt hävstång på din förmögenhet om du är en homo economicus. Inte för hög risk, inte för låg.

Nu är det här en bok om barn men även deras tillvaro bildar sitt eget sammanhang. Där kan pokemonkorten nu mycket väl vara viktigare än körkortet när du fyller arton. Det är troligt att barnet inte kan överblicka det valet men det är inte säkert att du heller ser alla effekter olika beslut leder till. Du kanske råkar hindra att dina barn utvecklas till framgångsrika spelutvecklare och när de fyller arton är bilar självkörande.

Gör ditt barn rikt är dock även en filosofisk och psykologisk bok, vilket jag uppskattar. I den andan är frågorna jag tycker barn ska lära sig ställa är:

  • Vad vill jag och varför vill jag det?
  • Vad behöver jag för att nå det jag vill?
  • Vad kan hända på vägen som påverkar mina önskningar och val?

Jag ska ta ett exempel i bokens anda hämtat från vår familj. Min son gillar Lego och i butiken fanns nyligen en ovanlig Nexoknight men pengarna räckte inte – vad göra? Han hade dragit den säkert riktiga slutsatsen att när han väl sparat ihop pengarna, så skulle inte figuren vara kvar.

Här finns allehanda både mänskliga och uppfostrande lösningar att ta till. En populär är nog att hålla ett brandtal om pengars värde och sedan i smyg köpa figuren till nästa lämpliga födelsedag eller liknande.

Själv är jag uppvuxen med det eviga mantrat att man ska aldrig låna till konsumtion. Det är ett gott råd men jag vet inte om det buttra muttrande med vilket det alltid framfördes kan ses som ett sätt att bygga ett ekonomiskt kompetent barn. Eller också var det precis rätt sätt. För jag lånar ju aldrig till konsumtion. Det här kokar ned till en av frågorna den här boken väcker. Vad är det du som förälder vill åstadkomma i den ekonomiska relationen med dina barn?

Jag köpte figuren och ställde undan den. Min son har envetet kämpat på för att få ihop till det figuren kostade men han har hindrats av slumpmässiga händelser. En var att han och hans syster blev hembjudna till sin mormor och morfar. Normalt något som glädjer honom mycket men nu ett plågsamt dilemma. När skulle han då jobba ihop till sin Nexoknight. Sedan fick han dåligt samvete för att den önskan fick honom att ta avstånd från sin älskade morföräldrar. Plötsligt var det legofiguren han började störa sig på. Lessons in life om du frågar mig.

 

Vad är syftet med att investera?

piggy-bank-477979_1920

Andra halvan av boken handlar om hur du investerar för barnens bästa. Här dyker frågan om syftet upp igen. Är det att kunna ge barnen extra resurser när de ska kliva ut i livet, då ska du antagligen inte lägga upp särskilda barnsparanden.

I så fall är det enklare och lönsammare att ta höjd för barnens behov i familjens sparande.Ja, det är faktiskt lönsammare också. Varje låda du skapar har sina avgifter. Dessutom kan du ta lite högre risk om du samlar allt sparande än om du delar upp det i många småhögar, där du vill vara säker på att var och en av högarna inte har för hög risk.

Det förs i boken rätt komplicerade resonemang om rättvist sparande när barnen får varsin portfölj. Just den detaljen tyckte jag var att krångla till det. En betydligt enklare metod är att ha ett långsiktigt sparande. Varför inte betrakta det som familjens egna lilla Nobelstiftelse? Från den kan sedan när rätt ålder är inne stöd i valfri form betalas ut.

Alternativt gör man som mina föräldrar gjorde och ordnar det första boendet men tar ut marknadsmässig hyra för att sedan sälja bostaden med fin vinst. Är det att svära i kyrkan? Är det självklart att barnen ska börja livet med pengar på fickan? Jag behövde ett boende men jag var inte i desperat behov av pengar, åtminstone inte på sikt. Jag hade ju just kommit in på Handels.

Det utbildningsvalet hade i sin tur kanske att göra med att pappa alltid hade text-TV på aktiesidan, att man fick vara tyst när börskurserna lästes upp på radio eller att vi på sommaren tog bilen till en plats där den mycket tidiga mobiltelefonen hade täckning för att ringa ett galet dyrt 071-nummer för att höra livekurser. Saker hänger ihop men inte alltid som man tror.

Det här för diskussionen vidare till vad du ska placera i. Jan Bolmeson har i sina kapitel skrivit en av de bästa översikter av möjliga sparupplägg för vanliga småsparare jag sett. Själv är han svag för det som kallas allvädersportföljen. Tanken att genom att sprida riskerna över tillgångsslag så går det att få ned risken mer än vad det kostar i avkastning.

Mot det tycker jag man kan invända att de flesta redan har en bättre riskspridning än de själva ser. Många har stabila jobb, pensionsavsättningar, kanske äger sitt boende och sommarställen eller kanske har ett framtida arv som påverkar de långsiktiga kalkylerna. På marginalen är det ofta ett bra beslut att investera långsiktigt främst i aktier – gärna i en global indexfond.

Fast allt finns även här med i texten, även om Bolmeson har sina egna favoriter. I linje med hela bokens upptäckarlusta, så går Bolmeson grundligt igenom alternativen. Vad händer om du enbart placerar i aktier? Hur påverkar spartid och belopp? Hur många fonder ska man ha och så vidare. Allt med sunt förnuft (undvik avgifter) men ett öppet sinne. Det hela landar i en genomgång av möjliga portföljer för sparande till barnen samt för den som vill det allehanda andra.

Rakt igenom läsvärt och tror jag för de flesta som vill komma igång mycket värdefullt. Det dessutom oavsett om komma igång betyder se till att tillräckligt mycket sparas på ett klokt men enkelt sätt eller om det betyder öppna dörren till ett nytt intresse hos dig eller dina barn.

För det är som sagt den här öppenheten som höjer den här boken över mängden. Den är spännande som den är med allt sitt rika innehåll men det som lyfter är det tankearbete den sätter igång hos mig som läsare – både om barn och pengar.

 

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 

 


En tanke om “Recension: Gör ditt barn rikt

  • Jan Bolmeson

    Tack Jacob för en jättefin recension och framförallt för att du ”ser” mycket av det som vi ville uppnå. Du är en av få som kastat ljust på det på det här sättet. Tack!

Kommentarer är stängda.